Noteikumi

No sirds priecājamies Jūs satikt mūsu internetveikalā!

Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku, tie paredz vispārējos SIA PeepPlay (turpmāk – Pārdevējs), reģ. Nr. 40203471764, juridiskā adrese - Ausekļa iela 15a-5, Lielvārde, Ogres novads, Latvija, LV-5070, e-pasts: info@peep.lv, interneta tīmekļa vietnes www.peep.lv (turpmāk – e-veikals) darbības noteikumus. Noteikumi piemērojami, pircējiem iegādājoties SIA PeepPlay e-veikalā piedāvātās preces.

Informācija par pircēju personas datu apstrādi, lietojot SIA PeepPlay e-veikalu, ir ietverta Privātuma politikā, kas ir publiski pieejama minētajā tīmekļa vietnē.

Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums:

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura e-veikalā veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm.

Preces – jebkuras redzamā veidā e-veikalā izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt un iegādāties.

Preces cena – cena, ieskaitot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto PVN, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – e-veikalā Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma apmaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums tiek uzskatīts par pilnīgi izpildītu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem un saņēmis Preces.

Pasūtījuma pieņemšana – automātisks paziņojums Pircējam no Pārdevēja, ka Pircēja veiktais pasūtījums e-veikalā ir pieņemts, un sākta tā komplektēšana, kurš tiek Pircējam nosūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi.

Paku automāts- ierīce ar fiksētu atrašanās vietu Preču saņemšanai.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurš Pircējam nodrošina iespēju iekļaut vai dzēst Preces no izvēlēto Preču saraksta pirms Pasūtījuma pabeigšanas. Iepirkuma grozā iekļauto Preču pieejamība netiek garantēta līdz brīdim, kad Pasūtījums ir pilnīgi pabeigts.

Atteikuma tiesības - Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no Distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti e-veikalā tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Šis Distances līgums tiek slēgts starp SIA PeepPlay, reģistrācijas Nr. 40203471764, PVN reģistrācijas Nr. LV40203471764, juridiskā adrese - Ausekļa iela 15a-5, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, kā Pārdevēju

un fizisku vai juridisku personu kā Pircēju (abi kopā turpmāk – Puses), kas veic preču pirkumu Pārdevēja e-veikalā www.peep.lv.

1. Līguma priekšmets

1.1.Šis Distances līgums attiecas uz visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā www.peep.lv.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

2.1.Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir pilnā apmērā veicis samaksu par Pasūtījumu.

2.2.Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildītas visas saistības, kas izriet no šī līguma.

3. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu

3.1.Lai iepirktos Pārdevēja e-veikalā, Pircējam nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās.

3.2.Preču pasūtīšanu e-veikalā ir tiesīga veikt rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

3.3.Veicot preču pasūtījumu, apmaksu un citas darbības Pārdevēja e-veikalā, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties šajā e-veikalā un tas atbilst šajos Noteikumos noteiktajai Pircēja definīcijai.

3.4.Ja Pircējs nav iepazinies un/vai pilnīgi vai daļēji nepiekrīt šiem noteikumiem, tad Pircējam nebūs iespējams veikt Preču pasūtījumu.

3.5.Pircējam veicot pasūtījuma apmaksu e-veikalā, tiks uzskatīts, ka tas ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt, kā arī ir iepazinies ar personas datu apstrādi, un piekrīt Pārdevēja Privātuma politikai.

3.6.Pārdevējam ir tiesības atteikties noslēgt ar Pircēju līgumu par Preču pārdošanu, ja attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi vai Pircējs objektīvi kaitē Pircēja e-veikala darbībai.

3.7.Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja šie noteikumi nosaka citādi. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas pabeigšanas brīdī.

3.8.Informācija, ko Pircējs norāda, veicot preču Pasūtījumu e-veikalā Pasūtījuma izpildei ir: saņēmēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Pircēja pienākums ir norādīt patiesu un pareizu informāciju. Pārdevējs nav atbildīgs par preces piegādes kavējumu vai nepiegādātu Preci, ja Pircējs, veicot Pasūtījumu ir norādījis kļūdainu vai neprecīzu informāciju.

3.9.Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

3.9.1.pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "ielikt grozā". Vienīgi pievienojot preces iepirkumu grozam bez tālākām darbībām, Pasūtījums netiek veikts. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces;

3.9.2.lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Gadījumos, kad vairāki Pircēji vienlaicīgi ievietojuši Iepirkumu grozā vienu un to pašu Preci, kuras pieejamais vienību skaits ir mazāks par Pircēju skaitu, veikt pasūtījumu būs iespējams tiem Pircējiem, kuri pirmie būs pabeiguši Pasūtījumu;

3.9.3.lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, Pircējam jāpiekrīt e-veikala minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies, ka izvēlaties www.peep.lv! Jūsu pasūtījums ir saņemts un tiek apstrādāts. Tuvākajā laikā tas tik nodots piegādei."

3.9.4.pasūtījumus e-veikalā, iespējams veikt jebkurā diennakts laikā;

3.10.Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Ja pasūtījums tiks veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

3.11.Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs var sazināties ar Pircēju, lai precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu, jo e-veikala darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, pēc Preču pasūtījuma apmaksas, var gadīties, ka nopirktās Preces tomēr nav preču atlikumā. Šādā gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju (uz Pircēja norādīto tālruņa numuru vai e-pastu par faktu, ka pasūtītās un iegādātās Preces nav pieejamas. Šādā gadījumā Pārdevējs var vienoties ar Pircēju par naudas atgriešanu (naudas pārskaitījums uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par Precēm, kuras dotajā brīdī nav e-veikala krājumu atlikumā, vai var piedāvāt Pircējam iegādāties citas līdzvērtīgas preces.

4.Preču katalogs un cenas

4.1.E-veikalā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās Preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to izskata, ko ietekmē fotokameras tehniskie rādītāji un iestatījumi.

4.2.E-veikalā izvietoto Preču iepakojuma izmēri var atšķirties par +/- 1cm.

4.3.Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras Preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta. Preču cenas e-veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.

4.4.Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes pakalpojumu maksa tiek piemērota papildus Preču cenai. Spēkā esošā maksa par piegādi Pircējam tiek attēlota e-veikala sadaļā “Piegāde” un, veicot Pasūtījumu, atkarībā no piegādes veida.

5. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

5.1.Pircējs var veikt preču apmaksu izmantojot banku elektroniskos maksājumu pakalpojumus (internetbanka):

  • Swedbank
  • SEB
  • Citadele
  • Luminor
  • Revolut
5.2.Pircējs var veikt preču apmaksu ar bankas karti:
  • VISA
  • MASTERCARD

Kartes maksājumi tiek veikti tikai tad, ja izdevēja banka piedalās drošās tiešsaistes maksājumu programmās (MasterCard SecureCode vai Verified by Visa). Kad esat ievadījis kartes datus, Jūs varat tikt novirzīts uz bankas lapu, lai ievadītu drošības kodu, kas nepieciešams, lai apstiprinātu Jūsu identitāti. Ja maksājums nav apstiprināts, lūdzu, sazinieties ar kartes izdevēju banku vai izvēlieties citu maksājuma veidu.

5.3. Pēc preču apmaksas uz pircēja norādīto epasta adresi tiks nosūtīts rēķins/faktūra.

5.4.Naudas pārskaitījuma veikšanas izmaksas uz Pārdevēja norēķinu kontu sedz Pircējs.

5.5. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta vienīgi pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

6. Piegādes veidi un noteikumi

6.1.Veidojot Pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas veidu. Preču piegādes veidi un informācija par piegādes maksu pieejama e-veikala sadaļā „Piegāde”.

6.2. Piegādes termiņi, kas veicamas uz Paku automātiem var aizkavēties sakarā ar Kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja noslodzi.

7. Garantija

7.1.Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt pircējam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Ražotāja garantija ir norādīta uz preču iepakojuma vai pievienota preču iepakojumam.

7.2.Ja garantijas laikā ir radušās pamatotas pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties pie Pārdevēja. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Pārdevējs apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta un/vai pieņemta atpakaļ..

7.3.Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

7.3.1.preci tīši vai netīši sabojājis pats Pircējs;

7.3.2.prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus vai nepareizas lietošanas dēļ;

7.3.3.konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;

7.3.4.veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

7.3.5.preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts;

7.3.6. tiek konstatēti bojājumi, kas radīti svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;

7.3.7.prece bojāta dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā.

7.4.Pārdevējam ne vēlāk kā 15 dienu laikā jāsniedz rakstiska atbilde uz Pircēja iesniegto pretenziju. Ja Pārdevējam ir nepieciešams papildu laiks, lai atbildētu, viņam par to ir jāinformē Pircējs, norādot kavēšanās iemeslu un jauno atbildes sniegšanas termiņu.

7.5.Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiek izskatītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta pirmās daļai prasībām.

8. Preces atteikuma tiesības

8.1.Pamatojoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā, atgriežot Pārdevējam tā e-veikalā iegādāto preci.

8.2. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas pieejama pdf formātā šo noteikumu beigās. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi: info@peep.lv vai juridisko adresi: Ausekļa iela 15a-5, Lielvārde, Ogres novads, LV 5070. Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

8.3.Pircējs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai nodod to pārdevējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.4.Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

8.5.Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.6.Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas un nosūtīšanu tiešās izmaksas. Oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.

8.7.Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preču glabāšanas prasību ievērošanu (temperatūra, mitrums) līdz Preces atgriešanai Pārdevējam, saskaņā ar Preces uzglabāšanas instrukcijā noteiktajām prasībām. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.), nelietotām un tā, lai Preces nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudu.

8.8.Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja datus un dokumentu, kas apstiprina pirkumu.

9. Distances līguma izpildes laiks

9.1.Pārdevējs apņemas izpildīt Pasūtījumu Latvijas Republikas teritorijā iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja.

10. Atbildība un nepārvarama vara

10.1.Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

10.2.Pārdevējs kā izplatītājs neuzņemas preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

10.3.Pārdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi attiecībā uz šo distances līgumu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs šī līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (piemēram, traucējumi interneta savienojumā, dabas katastrofas, karš, streiki, nemieri, valsts iekšējie apvērsumi, valdības rīkojumi, pandēmija, nacionālā mēroga ārkārtas stāvoklis u.c.). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses uz vienošanās pamata var izbeigt noslēgto distances līgumu.

11. Konfidencialitāte

11.1.Pārdevējs apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis distances līgums, vai to pieprasa valsts kontrolējošās iestādes, kurām ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir tiesības šādu informāciju saņemt.

12. Citi noteikumi

12.1.Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina savu piekrišanu noslēgt šo distances līgumu un uzņemas pildīt šī līguma saistības. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kurai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās preces.

12.2.Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

12.3.Preču apraksti un brīdinājumi tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu.

12.3.Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem e-veikalā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

12.4.Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu veidā, savstarpēji vienojoties par abām Pusēm pieņemamu risinājumu, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

12.5.Šie Noteikumi ir apstiprināti un stājas spēkā ar 2023. gada 2.maiju.

Pats svarīgākais: Mēs  no sirds ceram, ka, iepirkšanās mūsu veikalā, Jums būs patīkama, bet iegādātās rotaļlietas nesīs daudz priecīgu brīžu un jauku emociju!

Atteikuma veidlapa

Atteikuma_veidlapa.pdf

Salidzini.lv logotips Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs